دانستنی های حقوقی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است و در صورتی که زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظفند اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کنند

شرایط اخذ پروانه زناشویی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است و در صورتی که زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظفند اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کنند.

برطبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن «پروانه زناشویی» گفته می‌شود را اخذ کنند.  قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان است. از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج کند، باید پروانه زناشویی اخذ کند. اما بر طبق ماده 1059 قانون مدنی زن مسلمان نمی‌تواند به ازدواج مرد غیرمسلمان در آید.  با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارایه کند. اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین‌نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب سال 1345 هیات وزیران هیأت وزیران آمده است. از جمله اینکه کشور متبوع مرد باید ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد. برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور باشند، باید به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز لازم است به وزارت کشور یا استانداری‌های محل اقامت مراجعه شود. اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه طبق ماده 1061 قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأموران، کارمندان یا محصلان با زن تبعه خارجی را موکول به اجازه دولت کرده باشد.

نحوه نوشتن چک برای جلوگیری از کلاهبرداری

برای نوشتن چک و جلوگیری از کلاهبرداری باید هنگام نوشتن این سند تجاری به نکات مهمی توجه کرد.

اولین قدم برای نوشتن چک، درج مبلغ آن است و باید در قسمت بالای سمت راست مبلغ چک هم به صورت عددی و هم به صورت  حروفی و در قالب ریال نوشته شود و باید توجه داشت که در صورت بروز مشکل به عدد حروفی توجه می‌شود. سپس در قسمت وجه باید حتما اسم شخص را به صورت کامل و خوانا بنویسید و تا حد ممکن سعی کنید از نوشتن وجه حامل خودداری کنید، زیرا در این صورت هر فردی می‌تواند از چک شما سوء استفاده کند.

استفاده از خودکار شخصی را فراموش نکنید. پس از نوشتن نام شخص گیرنده چک باید علت ارائه چک را هم ذکر کنید، برای مثال بنویسید چک بابت خرید یک دستگاه آپارتمان صادر شده است. سعی کنید همواره برای نوشتن چک از یک خودکار مخصوص و شخصی استفاده کرده و از خودکار افراد دیگر استفاده‌ای نکنید زیرا برخی از کلاهبرداران خودکارهایی دارند که جوهر آنها پس از مدتی خود به خود پاک می‌شود یا قابلیت پاک شدن دارد. یکی دیگر از نکات مهم هنگام ارائه چک این است که امضای شما ساده نباشد، زیرا امضای ساده را هر فردی می‌تواند به راحتی هر چه تمام‌تر جعل کند. همچنین حتما نام و نام خانوادگی و تاریخ را ذیل امضای خود بنویسید. سعی کنید همواره در بالای قسمت مبلغ بنویسید «چک بدون خط خوردگی است» و دو طرف آن را علامت ضربدر بزنید.

منبع : روزنامه حمایت