نظریه مشورتی

در ازای محکوم‌به، ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است

در ازای محکوم‌به، ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است. شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است.

با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم‌له، مستلزم فک رهن است و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه‌الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان است و از طرفی محکوم‌له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان‌ها و دریافت سهم آپارتمان توقیف‌شده نیست، دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟

با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن شود، بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (34 مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد. در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانکی که مستلزم جلب موافقت است، تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بلامانع است.

در صورتی که بانکی به احداث باغچه اقدام کرده و به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد و صاحب ملک بر اساس دادخواست، تقاضای مسلوب‌المنفعه کردن باغچه را مطرح کند، آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده را مطرح کند؛ نه مسلوب‌المنفعه کردن را؟

هرچند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر‌گونه تصرف و انتفاع را دارد، اما حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می‌تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم کند.

آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، 10 سال است، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود. ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابه‌ازای حبس، در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند.

منبع : روزنامه حمایت